18 xã được hỗ trợ chi phí vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt

THỨ BA, 02/10/2018 14:52:14

UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương hỗ trợ chi phí vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn của 18 xã thuộc 3 huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang và Kim Thành.

Theo đó, từ ngày 1.10, vận chuyển mỗi tấn rác với cự ly đến 15 km được hỗ trợ 165.000 đồng, từ trên 15 km đến dưới 20 km được hỗ trợ 174.000 đồng và trên 20 km là 193.000 đồng. Việc xử lý rác thải được hỗ trợ 352.000 đồng/tấn. Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn quy trình giám sát việc giao nhận và xử lý rác thải sinh hoạt. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.
VT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu