Luân chuyển 156 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã

23/08/2022 10:15

Giai đoạn 2016-2021, Hải Dương có 156 cán bộ cấp huyện được luân chuyển về cấp xã, 78 cán bộ cấp xã được luân chuyển lên cấp huyện và 152 cán bộ cấp xã luân chuyển với nhau.

Thông tin trên nêu trong Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 01-ĐA/TU về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, các chức danh chủ yếu được luân chuyển gồm Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Chức danh Bí thư Đảng ủy thuộc diện được luân chuyển nhiều nhất. Giai đoạn 2016-2021 đã có 77 cán bộ cấp huyện được luân chuyển giữ chức Bí thư Đảng ủy cấp xã; 19 Bí thư Đảng ủy cấp xã được luân chuyển lên cấp huyện và 10 Bí thư Đảng ủy luân chuyển giữa các địa phương.

Việc luân chuyển cán bộ cơ sở đã tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, tạo nguồn cán bộ có chất lượng tốt cho các địa phương; tăng cường cán bộ cho địa bàn, lĩnh vực cần thiết; từng bước khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín. Qua đánh giá, về cơ bản, các cán bộ được luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị công tác mới.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Luân chuyển 156 cán bộ từ cấp huyện về cấp xã