Liên đoàn Lao động thị xã Chí Linh can thiệp để doanh nghiệp thanh toán hơn 3,5 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội

24/12/2018 16:55

Năm 2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Chí Linh đã yêu cầu các Công ty: TNHH FourWell Vina, TNHH Jm Beatrice Vina, CP Khoáng sản Kim Bôi chi nhánh Hải Dương, CP Sân gôn Ngôi sao Chí Linh thanh toán hơn 3,5 tỷ đồng.

Đây là số tiền các doanh nghiệp phải trả cho cơ quan bảo hiểm và giải quyết chế độ thai sản cho hơn 200 nữ công nhân, lao động.

LĐLĐ thị xã chỉ đạo Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Michigan Hải Dương tổ chức thành công buổi đối thoại giữa công nhân với chủ sử dụng lao động về những khiếu nại liên quan đến tiền phụ cấp xăng xe và chuyên cần của 2.350 người.

THANH NGA

(0) Bình luận
Liên đoàn Lao động thị xã Chí Linh can thiệp để doanh nghiệp thanh toán hơn 3,5 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội