Khoảng 40 phóng viên tác nghiệp ở Côn Sơn - Kiếp Bạc

THỨ SÁU, 15/02/2019 14:19:32

​Khoảng 40 phóng viên của 20 cơ quan báo chí trung ương và địa phương sẽ tác nghiệp tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019.


Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 ​sẽ có khoảng 40 phóng viên của 20 cơ quan báo chí trung ương và địa phương tác nghiệp
Thông tin này do Bộ phận tiếp xúc báo chí của Ban tổ chức lễ hội cung cấp.

Bộ phận tiếp xúc báo chí gồm 6 thành viên, có nhiệm vụ lập danh sách phóng viên các cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại lễ hội, cấp thẻ tác nghiệp có thời hạn tại lễ hội cho các phóng viên, cung cấp những thông tin cơ bản về lễ hội, bố trí phòng làm việc có mạng internet cho phóng viên. Bộ phận này cũng cung cấp số điện thoại người đại diện để các phóng viên liên hệ, lập gmail để cung cấp, trao đổi thông tin...
BM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu