Mới mẻ Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024

HẠNH DUYÊN - TUẤN ANH - 14/02/2024 - 06:00
Bên cạnh những hoạt động truyền thống, Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024 có 3 điểm mới so với các mùa lễ hội trước.
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận