Xã Quyết Thắng: Nông dân thu lãi 10 triệu đồng/sào hành

THỨ TƯ, 10/01/2018 08:26:45

Nông dân xã Quyết Thắng (Thanh Hà) hiện đang thu hoạch hành vụ đông, bán với giá từ 17.000-18.000 đồng/kg, cao hơn từ 5.000-6.000 đồng/kg so với năm trước.

Bình quân mỗi sào hành cho thu từ 13-15 triệu đồng, trừ chi phí, nông dân thu lãi khoảng 10 triệu đồng/sào, cao hơn năm trước từ 4-5 triệu đồng.

Xã Quyết Thắng có 110 ha trồng hành vụ đông tập trung.
MINH NGUYÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu