Bệnh viện Quân y 7 thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng

27/01/2023 13:46

Hoạt động thi đua đã thực sự trở thành động lực giúp cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.


Cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7 thăm khám cho bệnh nhân

Năm 2022, phong trào thi đua Quyết thắng tiếp tục được cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân y 7 triển khai toàn diện, hiệu quả. Đơn vị cụ thể hóa thành phong trào thi đua “3 nhất, 3 không’’ của bệnh viện, gồm: chất lượng công tác cao nhất, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất, xây dựng chính quy tốt nhất; không vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không vi phạm các quy định khám chữa bệnh, không để xảy ra mất an toàn trong khoa, ban, phân viện. 

Bệnh viện đã trích gần 200 triệu đồng cho các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Trong điều trị, bệnh viện tiếp tục áp dụng, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới. Năm 2022, các chỉ tiêu khám, thu dung, cấp cứu, điều trị của Bệnh viện Quân y 7 đều tăng cao hơn so với năm 2021. Số lượt khám tăng trên 7.000 ca, điều trị tăng 3.000 ca, cấp cứu tăng hơn 1.100 ca, phẫu thuật tăng hơn 700 ca, chụp CT Scanner tăng hơn 1.500 ca... 

Hiện Bệnh viện Quân y 7 thường xuyên duy trì Tổ quân y tại tuyến đảo Đông Bắc, quần đảo Trường Sa và chi viện chuyên môn cho các đơn vị thuộc tuyến. Thường xuyên tổ chức khám sức khoẻ, tặng quà và cấp thuốc cho các đối tượng chính sách ở các xã vùng xa, khó khăn của tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh thuộc địa bàn quân khu. 

Năm 2023, Bệnh viện Quân y 7 tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua Quyết thắng; thực hiện đột phá trong phát triển kỹ thuật; nâng cao chất lượng khám, thu dung, cấp cứu và điều trị, phát triển một số kỹ thuật mũi nhọn: tiêm thuốc tiêu sợi huyết, nội soi can thiệp trong xuất huyết tiêu hóa, soi phế quản, tăng cường phẫu thuật nội soi, tiếp tục phát triển kỹ thuật vi phẫu, phát triển chuyên ngành ung bướu... Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, giữ vững và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

TS ĐẶNG VŨ HẢI
Giám đốc Bệnh viện Quân y 7

(0) Bình luận
Bệnh viện Quân y 7 thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng