Hải Dương được phân bổ hơn 150 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

THỨ BA, 13/03/2018 19:02:03

Năm 2018, Hải Dương được Trung ương phân bổ 150,2 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, tăng 29,3 tỷ đồng so với năm trước.

Trong đó, 107,7 tỷ đồng dành cho đầu tư phát triển, còn lại là vốn dành cho sự nghiệp.

Trung ương cũng yêu cầu Hải Dương trong năm 2018 bố trí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới bằng 1,5 lần so với vốn hỗ trợ của trung ương, tương ứng với 225,3 tỷ đồng.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu