Nông nghiệp - Nông thôn

Gia Lộc cần hơn 100 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2024

PV 26/02/2024 08:00

Theo UBND huyện Gia Lộc, năm 2024 huyện cần hơn 100 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

z5185120260364_6c83b187dfc747152ef1f7bd5c4163c7.jpg
Huyện Gia Lộc cần hơn 100 tỷ đồng để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Huyện xây dựng cơ cấu nguồn lực gồm 50 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương, 50 tỷ đồng vốn địa phương và 700 triệu đồng huy động từ cộng đồng. Nguồn kinh phí trên để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến hết năm 2023, qua rà soát, đánh giá, toàn huyện đã đạt 323 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đạt 100%; 294 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 91%. Huyện đã có 10 trong tổng số 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 3 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là Phạm Trấn, Thống Nhất, Nhật Tân tự đánh giá hoàn thành các tiêu chí.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lộc cần hơn 100 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2024