20 ha nuôi cá được cấp giấy chứng nhận VietGAP

THỨ BA, 17/04/2018 15:57:36

Toàn tỉnh hiện mới có 6 hộ với 20 ha nuôi cá ở vùng nuôi thủy sản tập trung Tam Kỳ - Đại Đức (Kim Thành) được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Các loại cá trắm, chép, rô phi... được chọn giống,  chăm sóc, quản lý môi trường ao nuôi nghiêm ngặt theo quy định. Cá nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP có thịt chắc, thơm ngon và tiêu thụ dễ hơn.
Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực trong 2 năm. Thời gian tới, Chi cục Thủy sản sẽ hướng dẫn một số hộ nuôi cá theo tiêu chuẩn VietGAP.
TRẦN HIỀN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu