Nông nghiệp - Nông thôn

TP Hải Dương xây dựng thêm 2 vùng sản xuất rau màu VietGAP

PV 13/09/2023 19:03

TP Hải Dương xây dựng thêm 2 vùng sản xuất rau màu VietGAP để thực hiện Đề án thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch và phát triển thị trường nông sản sạch trên địa bàn.

W_img_8954.jpeg
Nông dân xã Quyết Thắng (TP Hải Dương) tập trung phát triển vùng sản xuất rau màu VietGAP

TP Hải Dương đang triển khai xây dựng thêm 2 vùng sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 18 ha. Bao gồm 10 ha sản xuất hành củ ở xã Tiền Tiến và 8 ha trồng rau muống ở xã Liên Hồng. Thành phố còn hỗ trợ làm đường giao thông nội đồng cho vùng sản xuất VietGAP ở xã Quyết Thắng. Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 1,8 tỷ đồng.

TP Hải Dương tiếp tục duy trì 4 vùng sản xuất VietGAP quy mô gần 40 ha ở các xã Gia Xuyên, Quyết Thắng, Tiền Tiến được xây dựng từ năm 2022; đồng thời kết nối với 4 doanh nghiệp bao tiêu nông sản VietGAP.

PV
(0) Bình luận
TP Hải Dương xây dựng thêm 2 vùng sản xuất rau màu VietGAP