Lưu ý chăm sóc lúa mới cấy

THỨ HAI, 12/03/2018 18:51:14

Hiện nay, lúa trà xuân sớm đang ở giai đoạn đẻ nhánh, trà xuân muộn bén rễ hồi xanh. Diện tích lúa gieo thẳng đạt từ 1,5-2,5 lá.

Để lúa chiêm xuân sinh trưởng và phát triển thuận lợi, nông dân cần lưu ý các kỹ thuật chăm sóc sau:

1. Đối với trà xuân sớm

- Cung cấp đủ nước cho lúa, không để lúa thiếu nước trong giai đoạn này. Duy trì mực nước nông từ 2-3 cm trên bề mặt ruộng.

- Sau khi đã bón thúc đợt 1 cần kiểm tra những diện tích bón bị lỏi, những ruộng lúa sinh trưởng, phát triển chậm để bón bổ sung.

2. Đối với trà xuân muộn

- Với diện tích cấy mạ non, mạ sân: Nông dân khẩn trương bón thúc đợt 1 để lúa đẻ nhánh sớm, tập trung, bảo đảm số nhánh hữu hiệu, hạn chế nhánh vô hiệu. Bón đủ lượng phân bón theo quy trình. Nông dân nên sử dụng phân NPK chuyên bón thúc. Ngoài ra, có thể sử dụng một số chế phẩm bón lá kích thích lúa ra rễ và đẻ nhánh nhanh. Thời gian bón thúc xong trước ngày 10.3. Không bón phân khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C.

- Với diện tích gieo thẳng: Điều chỉnh mức nước trong ruộng hợp lý, bảo đảm từ 1-3 cm để lúa sinh trưởng thuận lợi. Khi cây lúa đạt từ 2,5-3 lá thì tiến hành tỉa dặm và bón thúc. Thời gian bón thúc xong trước ngày 15.3.

- Với những chân ruộng chua trũng, diện tích lúa bị nghẹt rễ: Nông dân cần thay nước, làm cỏ sục bùn, kết hợp bón chuồng hoai mục, phân vi sinh, phân kích thích ra rễ, đẻ nhánh. Khi lúa hồi phục, cần bón thúc sớm theo quy trình kỹ thuật. Bón bổ sung phân lân su-pe, phân hữu cơ khoáng… cho lúa.

- Nông dân cần bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại, nhất là bệnh đạo ôn, vàng lụi, lùn sọc đen, bọ trĩ, chuột để phòng trừ kịp thời, an toàn, hiệu quả.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu