Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh triển khai 313 đề tài, dự án, sáng kiến kinh nghiệm

THỨ SÁU, 14/01/2022 11:07:06

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh ngày 13.1.


 Trao cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Chính phủ cho Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

Năm 2021, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã triển khai 313 đề tài, dự án, nhiệm vụ, sáng kiến kinh nghiệm ở các cấp với tổng kinh phí trên 29 tỷ đồng; tổ chức 627 buổi tập huấn kỹ thuật, 115 hội nghị, hội thảo và 56 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia; xuất bản 22 số bản tin, tập san, tạp chí với số lượng 43.200 cuốn; in và phát hành 87.240 tờ rơi. 

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh ngày 13.1.

Năm 2022, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các thành viên trong nghiên cứu khoa học - công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức thành công các cuộc thi, hội thi; triển khai các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội có chất lượng, hiệu quả...

Dịp này, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đón nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Chính phủ.

NGUYỄN THẢO

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu