Khi ly hôn có phải trả lại tiền lương đã cầm của chồng?

20/09/2021 07:43

Hỏi: Vợ chồng làm cùng cơ quan, tôi giữ lương của cả hai. Nay có người phụ nữ khác, anh đơn phương ly hôn, đòi 2/3 số tiền lương đã cầm của anh, khoảng 700 triệu đồng.

Tiền lương góp chung 6 năm qua, theo thoả thuận, tôi đều sử dụng để lo cho nhu cầu của gia đình. Tôi có trách nhiệm phải trả lại cho chồng tôi số tiền đó không?

THU LAN (Ninh Giang)

Trả lời: Theo điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận cũng là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Như vậy, số tiền lương mà chồng bạn làm ra trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Hơn nữa, bạn đã dùng số tiền đó để chăm lo cho gia đình, bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 213 Bộ luật Dân sự năm 2015 về sở hữu chung của vợ chồng: Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Vợ chồng thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Do đó, việc chồng bạn kiện bạn việc chiếm giữ tài sản cũng không có sơ sở.

Khi mới kết hôn, vợ chồng đã có thỏa thuận về việc để bạn nhận và giữ lương của anh ấy. Dù là thỏa thuận bằng miệng nhưng sự việc đã diễn ra nhiều năm, chồng bạn cũng không có ý kiến nên có thể hiểu rằng thỏa thuận này đã tồn tại hợp pháp. Vì vậy, các yêu cầu của chồng bạn về tài sản đưa ra là không có căn cứ, không phù hợp với quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khi ly hôn có phải trả lại tiền lương đã cầm của chồng?