Kinh tế

Hải Dương xây dựng lộ trình thoái vốn Nhà nước, cổ phần hóa tại 8 doanh nghiệp

PV 19/03/2024 07:40

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đã xây dựng lộ trình thoái vốn Nhà nước, cổ phần hóa tại 8 doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn để bảo đảm theo đúng thời gian yêu cầu trong giai đoạn 2024-2025.

z5260653336917_05f7386e437310567a3b29c3edbfae37.jpg
Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương còn vướng mắc khi thực hiện cổ phần hóa (ảnh tư liệu)

Theo lộ trình này, từ quý II năm 2024, Hải Dương sẽ thực hiện quy trình, trình tự thoái 100% vốn Nhà nước tại 4 Công ty CP: Truyền hình cáp Hải Dương, Quản lý các bến xe khách Hải Dương, Giao thông và Môi trường đô thị Chí Linh, Xi măng Phúc Sơn.

Đối với 2 Công ty: CP Giống cây trồng Hải Dương, TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu sẽ xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc trong năm 2024 để thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước từ quý I năm 2025. Các Công ty: TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương, Thương mại dịch vụ Hải Dương sẽ được đề xuất phương án sắp xếp trong quý II năm 2024.

Hiện Hải Dương có 3 doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước gặp vướng mắc khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn. Đó là Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương vướng mắc về bàn giao tài sản 5 dự án nông nghiệp, khoa học công nghệ khi thực hiện cổ phần hóa. Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu còn vướng mắc về tài chính, tài sản chưa được xử lý dứt điểm. Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương vướng mắc về vấn đề pháp lý.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương xây dựng lộ trình thoái vốn Nhà nước, cổ phần hóa tại 8 doanh nghiệp