Đời sống văn hóa

Hải Dương tìm mô hình xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật hiệu quả

BẢO ANH 16/04/2024 15:31

Ngày 16/4, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương phối hợp với Tập đoàn Babeeni Việt Nam (Hà Nội) tổ chức tọa đàm "Xã hội hoá hoạt động văn học, nghệ thuật. Mô hình nào hiệu quả?".

z5353253142284_c22be7f1ce0aed22fb7619373b73fb40.jpg
Tổng Giám đốc Tập đoàn Babeeni Việt Nam Dương Thị Phương Hiền và Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương Trương Thị Thương Huyền chủ trì buổi tọa đàm

Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hải Dương, Tập đoàn Babeeni Việt Nam cùng một số văn nghệ sĩ ở Hải Dương, Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng…

img_3503.jpg
Các đại biểu, văn nghệ sĩ tham dự tọa đàm "Xã hội hoá hoạt động văn học, nghệ thuật. Mô hình nào hiệu quả?"

Tọa đàm đã gợi mở, mở rộng nhận thức về xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay; khẳng định vai trò và đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân với lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Thông qua các hoạt động xã hội hóa giúp văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Các tổ chức, cá nhân thông qua xã hội hóa giúp quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật; tổ chức các sự kiện, trại sáng tác để các văn nghệ sĩ trải nghiệm, sáng tạo...

img_3499.jpg
Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Tập đoàn Babeeni Việt Nam phát biểu tại tọa đàm về sự đồng hành của doanh nghiệp trong xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật

Những khó khăn, thách thức trong triển khai xã hội hoá hoạt động văn học, nghệ thuật cũng đã được các đại biểu nêu ra tại tọa đàm như: kinh phí hỗ trợ cho hoạt động văn học, nghệ thuật cần bảo đảm liên tục; tác động của xã hội hoá với quá trình sáng tác của các nghệ sĩ; cơ chế, nguyên tắc xây dựng liên kết giữa các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ trong hỗ trợ hoạt động văn học, nghệ thuật…

img_3513.jpg
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Các đại biểu tham gia tọa đàm cũng đề xuất cần có cơ chế, chính sách để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển văn học, nghệ thuật, lan tỏa các mô hình xã hội hóa phù hợp, thúc đẩy tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật.

img_3558.jpg
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương trao giấy khen cho ông Trịnh Nguyễn Phương (bên trái), Giám đốc khu vực Tây Bắc và ông Nguyễn Huy Hoàng (bên phải), Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông của Tập đoàn Babeeni Việt Nam

Nghị quyết số 04-NQ/HNTW về “Một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm trước mắt” được Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII thông qua ngày 14/1/1993 nêu rõ, quan điểm văn hóa, văn nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội. Nghị quyết này cũng là sự mở đầu cho chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc. Thời gian qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương bước đầu thực hiện nhiều chương trình xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật và đã đem lại những hiệu quả nhất định. Hội đã phối hợp với Tập đoàn Babeeni Việt Nam, một số đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức trại sáng tác, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; kết nối với một số nhà xuất bản hỗ trợ in sách cho hội viên; tổ chức Ngày thơ Việt Nam…

Nhân dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương trao giấy khen cho ông Trịnh Nguyễn Phương, Giám đốc khu vực Tây Bắc và ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông của Tập đoàn Babeeni Việt Nam vì có thành tích tiêu biểu trong hoạt động xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật năm 2023.

BẢO ANH
(0) Bình luận
Hải Dương tìm mô hình xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật hiệu quả