Đời sống văn hóa

Phát huy “sức mạnh mềm” của văn học, nghệ thuật

NGỌC HÙNG 29/02/2024 06:00

Thời gian qua, các văn nghệ sĩ Hải Dương đã sáng tác nhiều tác phẩm giá trị, khẳng định "sức mạnh mềm" trong đời sống xã hội.

00:00

z5182048712919_aab93cd3ad80a5ab49c2d7e5ccac3db3.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A Giải thưởng văn học, nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương lần thứ VIII (giai đoạn 2016-2020) của UBND tỉnh Hải Dương cho các tác giả đoạt giải (ảnh tư liệu)

Nhiều dấu ấn

Nhiệm kỳ IX diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhưng với sự quan tâm của tỉnh, của trung ương, sự cố gắng của tập thể hội, văn nghệ sĩ tỉnh Đông đã sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc.

Trong hoạt động chuyên môn, trại sáng tác hằng năm của 9 ban chuyên môn đã đi vào thực tế, coi trọng chất lượng. Đáng chú ý, công tác xã hội hóa văn học nghệ thuật được đẩy mạnh thông qua các hoạt động phối hợp, tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, sự cố gắng tự thân của các văn nghệ sĩ...

Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động quảng bá và phổ biến tác phẩm cũng để lại dấu ấn. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tạo văn học, nghệ thuật của Trung ương đã hỗ trợ được 226 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, vai diễn... Nhờ đó đã có 60 tập sách được xuất bản. Hội viên khối nghệ thuật có 156 tác giả, đạo diễn, diễn viên, ca sĩ tham dự các triển lãm, hội diễn các cấp với 884 tác phẩm, vai diễn và 17 triển lãm.

z5107860629049_0c48fe89385a486eb4ff2174fce365a5-1-.jpg
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã kết nạp được 20 hội viên mới

Hội cũng tích cực quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, phát triển hội viên. Nhiệm kỳ qua đã có 20 hội viên được kết nạp, nâng tổng số lên hơn 200 hội viên hiện nay, trong đó có 95 hội viên thuộc các hội chuyên ngành Trung ương.

Hội tổ chức thành công nhiều hoạt động khác tạo sự phong phú, sôi động trong đời sống văn học, nghệ thuật của tỉnh như: tham dự các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh khu vực đồng bằng sông Hồng; các liên hoan ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 21 và 22; giao lưu và tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm với 16 đoàn văn nghệ sĩ của trung ương, các tỉnh…

Tạp chí Văn nghệ Hải Dương ngày càng được nâng cao về chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu. Nhiệm kỳ qua, tạp chí và Fanpage của hội đã tổ chức 4 cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật; phát hành 60 số với trên 90.000 bản trong và ngoài tỉnh.

Nâng cao năng lực sáng tạo

Nhiệm kỳ mới, các tầng lớp văn nghệ sĩ tỉnh quyết tâm đồng lòng, cống hiến xây dựng mái nhà chung. Trong đó, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội, tăng cường đoàn kết đội ngũ, nâng cao năng lực sáng tạo, năng lực chuyên môn để có nhiều tác phẩm có chất lượng cao, có giá trị tốt về nội dung và nghệ thuật, phản ánh sâu sắc hiện thực đời sống xã hội, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ, giá trị nhân văn, giàu bản sắc của quê hương Hải Dương.

z5183125640377_18e2aac7ea61104d7f10127558462890.jpg
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức cho hội viên đi thực tế tại nhiều nơi trong và ngoài tỉnh để sáng tác

Hội củng cố và kiện toàn bộ máy các cơ quan lãnh đạo, các ban chuyên môn, Tạp chí Văn nghệ bảo đảm đủ năng lực và điều kiện hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam giao và được cụ thể hóa qua Nghị quyết Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2028.

img_0571.jpg
Nhiệm kỳ tới, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu tác phẩm của hội viên

Làm tốt công tác xã hội hóa văn học, nghệ thuật, tích cực xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thúc đẩy sự lan tỏa của văn học, nghệ thuật vào đời sống xã hội. Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ, viên chức cơ quan Văn phòng hội, Tạp chí Văn nghệ có phẩm chất đạo đức; chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; sự tự diễn biến, tự suy thoái trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn nghệ...

Niềm tin, khí thế mới, các tầng lớp văn nghệ sĩ Hải Dương vững tin bước vào một chặng đường đầy thách thức song tự hào nhằm xây dựng nền văn học, nghệ thuật tỉnh Hải Dương phát triển bền vững, chất lượng, có vị trí xứng tầm trong nền văn học, nghệ thuật chung của đất nước; xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã có 148 tác giả, diễn viên, ca sĩ với 363 tác phẩm, vai diễn, ca khúc đoạt giải thưởng các cấp. Trong đó, 98 giải thưởng toàn quốc, 233 giải thưởng cấp tỉnh, 32 giải thưởng khu vực và ban, ngành. Đặc biệt, đã có 69 tác phẩm, cụm tác phẩm, vai diễn xuất sắc được trao tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương lần thứ VIII (giai đoạn 2016-2020) của UBND tỉnh Hải Dương. Hội tặng 16 giấy khen cho 7 tập thể, 183 giấy khen cho 118 cá nhân vì có thành tích trong sáng tác và hoạt động văn học, nghệ thuật. Tập thể hội đã được tặng 1 cờ thi đua của Chính phủ, 1 cờ thi đua của Liên hiệp Các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen...

NGỌC HÙNG
(0) Bình luận
Phát huy “sức mạnh mềm” của văn học, nghệ thuật