Thêm hơn 593 tỷ đồng xây dựng đường vào Côn Sơn - Kiếp Bạc

THỨ HAI, 20/03/2023 15:25:43

Đây là nội dung nêu tại 2 tờ trình liên quan đến xây dựng đường vào khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc được UBND tỉnh Hải Dương trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra chiều 20.3.

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị đầu tư hơn 564 tỷ đồng xây dựng đường vào khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (TP Chí Linh) đoạn 1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng và điều chỉnh thêm hơn 29 tỷ đồng xây dựng đoạn từ quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn.

Theo tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đoạn 1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Hình thức đầu tư là nâng cấp, mở rộng nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông TP Chí Linh nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung, kết nối giao thông đồng bộ, thuận lợi cho người dân, phù hợp với quy hoạch và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân đặc biệt trong dịp lễ hội khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 564 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là gần 309 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng là hơn 177,3 tỷ đồng và các chi phí khác. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương). Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2025.

Báo cáo thẩm tra tờ trình, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá đây là dự án cần thiết phải đầu tư, danh mục hồ sơ do UBND tỉnh trình cơ bản bảo đảm. UBND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát lập đề xuất chủ trương đầu tư của các dự án còn lại (theo danh mục dự kiến phân bổ tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 8.12.2021 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 8.12.2022). 

Liên quan đến xây dựng đường vào khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND tỉnh cũng trình tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đoạn từ quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn, tổng mức đầu tư điều chỉnh là hơn 279 tỷ đồng. Mức đầu tư này tăng hơn 29 tỷ đồng so với mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12.7.2021 của HĐND tỉnh. Nguồn vốn đầu tư dự án điều chỉnh có 200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và hơn 79 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh từ nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Nguyên nhân điều chỉnh do nguồn thu ngân sách của TP Chí Linh khó khăn và không bố trí được vốn thực hiện dự án này. Cùng với đó, khái toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án lập tăng so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Giá nhiên liệu, vật liệu tăng đột biến, giá nhân công được điều chỉnh theo công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh tại văn bản số 1689/SXD-QLN ngày 3.11.2022 của Sở Xây dựng.
PHONG TUYẾT
>>> UBND tỉnh Hải Dương đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất
>>> [Đồ họa] 60 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Hải Hưng nối Hải Dương-Hưng Yên

>>> Phân bổ 19 tỷ đồng Trung ương thưởng vượt thu cho 2 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ
>>>
Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công đối với 75 dự án ở Hải Dương
>>> [Audio] HĐND tỉnh Hải Dương họp bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
>>> Cần thu hồi hơn 201,3 ha đất để thực hiện 57 dự án, công trình ở Hải Dương
>>> Bổ sung vốn xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 qua huyện Tứ Kỳ
>>>
Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương để bảo đảm công việc thông suốt

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu