Chuyển đổi số

Dữ liệu liên thông, thủ tục hành chính thuận lợi

TRƯƠNG HÀ 04/09/2023 06:00

Đến nay, việc kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở Hải Dương đã hoàn thành. Các địa phương đang từng bước khai thác, tra cứu thông tin hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính.

00:00

Tiện lợi

W_ac86a64d-340e-44ec-b892-720347937cf7.jpeg
Công chức phường Tân Bình (TP Hải Dương) truy cập, khai thác thông tin công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân

Mỗi ngày, bộ phận “một cửa” phường Tân Bình (TP Hải Dương) tiếp nhận, giải quyết 30-35 hồ sơ thủ tục hành chính cả trực tiếp và trực tuyến. Trước đây, công chức phường Tân Bình thường mất 4-5 phút để kiểm tra thông tin cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính của công dân nhưng gần 1 năm nay khi dữ liệu về dân cư đã được tích hợp, chia sẻ trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia, thời gian này rút ngắn bởi chỉ cần thao tác nhấp chuột là có thể tra cứu thông tin trên kho dữ liệu thông qua mã số định danh. Anh Giang Trung Linh, công chức tư pháp phường Tân Bình cho biết mỗi công chức ở bộ phận “một cửa” phường đều được cấp quyền khai thác, truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia để chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Từ khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào hoạt động, kết nối, chia sẻ thì việc khai thác, tra cứu thông tin rất thuận lợi, người dân không phải xuất trình một số loại giấy tờ tùy thân.

Là người thường xuyên giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chứng thực, anh Nguyễn Văn Đằng ở thị trấn Phú Thái (Kim Thành) cho biết từ khi được cấp mã số định danh điện tử, mỗi lần cần giải quyết thủ tục hành chính anh không phải xuất trình sổ hộ khẩu, căn cước công dân như trước đây vì thông tin cá nhân đều được đã được tích hợp trên mã số định danh, thời gian xử lý cũng được rút ngắn, thuận tiện hơn.

Cuối năm 2021, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương đã được kết nối với hệ thống thông tin của các bộ, ngành quản lý, đưa vào sử dụng, khai thác dữ liệu đồng bộ. Toàn tỉnh hiện có trên 1,67 triệu người có căn cước công dân, định danh cá nhân. Toàn bộ thông tin cá nhân này hiện đã được Bộ Công an tích hợp, kết nối, chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ cho việc giải quyết các thủ tục hành chính của các cá nhân, tổ chức. Theo ông Hoàng Công Thương, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Kim Thành, việc khai thác, tra cứu thông tin hiện rất thuận lợi vì hầu hết công dân đã có căn cước công dân gắn chip điện tử và đã kích hoạt định danh xác thực điện tử mức độ 2.

Cùng xây dựng và khai thác kho thông tin

W_5060dfe5-649b-4283-bd17-4709aa564299.jpeg
Việc khai thác, tra cứu thông tin tại bộ phận "một cửa" huyện Kim Thành hiện rất thuận lợi

Hiện nay, ngoài việc hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, một số sở, ngành ở Hải Dương cũng đã kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính. Đầu năm 2023, Sở Y tế và Sở Giao thông vận tải thực hiện liên thông trực tuyến, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong việc cấp lại giấy phép lái xe. Khi người dân khám sức khỏe để đề nghị cấp lại giấy phép lái xe, các cơ sở y tế đẩy dữ liệu kết quả từ phần mềm lên Cổng giám định của bảo hiểm y tế liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải sẽ khai thác kết quả khám sức khỏe của người có nhu cầu để phục vụ cho việc cấp lại giấy phép lái xe. Từ đầu năm đến nay, trong tỉnh có 1.445 giấy khám sức khỏe được đẩy từ phần mềm lên Cổng giám định bảo hiểm y tế để phục vụ việc cấp lại giấy phép lái xe. Ông Trịnh Hoài Nam, Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải cho biết việc liên thông này được áp dụng giúp người dân không phải đi lại nhiều mà chỉ cần đến cơ sở y tế khám sức khỏe sau đó có thể gửi hồ sơ ở bất cứ đâu, thời gian nào.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay, Hải Dương đã hoàn thành kết nối, tích hợp dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành xây dựng thử nghiệm Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Hiện sở cũng đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát nghiệp vụ, quy trình khai thác Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Cơ sở vật chất, thiết bị, con người phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đều bảo đảm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các sở, ngành, địa phương.

TRƯƠNG HÀ
(0) Bình luận
Dữ liệu liên thông, thủ tục hành chính thuận lợi