[Audio] Hải Dương gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện Đề án 06

04/05/2023 14:12

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

00:00


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sáng 4.5, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề án 06) và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Hải Dương chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cùng tham dự tại các điểm cầu trong tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đánh giá cao, biểu dương tinh thần tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là một số cơ quan như Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp... trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của Đề án; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng và sớm hơn tiến độ đề ra.

Thượng tá Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị  

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá rõ, khách quan những nhiệm vụ đã và chưa hoàn thành; nhận diện rõ các hạn chế, yếu kém làm cản trở việc triển khai, đề ra giải pháp khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án trong năm 2023.

Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm cụ thể, chi tiết, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục tăng cường quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Đề án 06 để quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Trung ương. Quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện Đề án 06 là tiêu chí đánh giá quan trọng kết quả công tác của người đứng đầu cũng như của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương phát biểu ý kiến về công tác kiểm tra công vụ liên quan đến Đề án 06

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự cấp thiết, lợi ích thiết thực của Đề án 06 để đổi mới tư duy, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Tập trung lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả. Thay đổi tư duy từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện thực chất, bài bản, tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí.

Tiếp tục hoàn thiện, làm giàu dữ liệu dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, kết nối dùng chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, 10 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến về kết quả, khó khăn, vướng mắc, giải pháp, nhiệm vụ thực hiện Đề án 06. Các ý kiến phản ánh công tác phối hợp của một số ngành chưa chủ động, tích cực dẫn đến kết quả chưa bảo đảm yêu cầu; đề nghị đẩy mạnh hơn nữa, tạo đột phá trong công tác tuyên truyền; tháo gỡ khó khăn về đường truyền, đầu tư mua sắm trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hải Dương

Từ đầu năm đến nay, trong tổng số 55 nhiệm vụ cụ thể thực hiện Đề án 06 của năm 2023, có 6 nhiệm vụ tỉnh chưa triển khai. Trong đó, 3 nhiệm vụ thuộc trách nhiệm tham mưu, triển khai thực hiện của các sở, ngành, UBND cấp huyện; 3 nhiệm vụ phụ thuộc vào văn bản hướng dẫn các bộ, ngành Trung ương nhưng đến nay chưa có.

Đến nay, tỉnh Hải Dương đã triển khai toàn bộ 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06. Từ ngày 1.1 đến ngày 20.4.2023, số lượng hồ sơ các dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận trực tuyến đạt tỷ lệ trung bình 70% (tăng 5% so với cuối năm 2022). Toàn tỉnh Hải Dương có 1 triệu 543 nghìn 104 công dân được thu nhận, cấp căn cước công dân gắn chip, đạt tỷ lệ 98,5%. Gần 73,6% số người dân được thu nhận, cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2. Công tác số hóa dữ liệu hộ tịch đạt 100% số hồ sơ được nhập vào file Excel trên phần mềm quản lý hộ tịch, hoàn thành trước thời hạn 20 ngày theo kế hoạch...

DANH TRUNG


(0) Bình luận
[Audio] Hải Dương gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện Đề án 06