Khu công nghiệp Cộng Hòa chủ động phòng chống dịch

THỨ BẢY, 05/06/2021 08:38:16

Rút kinh nghiệm từ đợt dịch đầu năm, khu công nghiệp (KCN) Cộng Hòa (Chí Linh) đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

KCN Cộng Hòa hiện có 7 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng với 3 nhà thầu thi công, thường xuyên có khảng 3.000 lao động làm việc. Thông qua các nhóm Zalo, Ban Quản lý KCN Cộng Hòa đã đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, quy định phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật phần mềm bản đồ số dịch tễ, hỗ trợ phòng chống dịch theo các phương án dự kiến các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra tại doanh nghiệp. Tổ phòng chống dịch Covid-19 của KCN phối hợp tăng cường kiểm tra, thường xuyên chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Các khu vực văn phòng, xưởng sản xuất trong KCN đều có biểu ngữ, pa nô, áp phích cảnh báo, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19. Bộ phận y tế trong các doanh nghiệp tích cực kiểm tra, phát hiện người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, lập danh sách, thông báo và xử lý kịp thời. Các doanh nghiệp báo cáo hằng tuần với Ban Quản lý các KCN tỉnh về danh sách lao động ngoại tỉnh, người ra vào các địa phương, các nguy cơ lây nhiễm...
Người lao động giữ khoảng cách khi vào ca sản xuất
Tất cả người lao động đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc
Bảo đảm giãn cách trong dây chuyền sản xuất ở Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam. Doanh nghiệp này hiện có hơn 2.000 công nhân
Khi ăn giữa ca, người lao động giữ khoảng cách
Các khu vực văn phòng, xưởng sản xuất có nhiều pa nô, áp phích hướng dẫn phòng chống Covid-19
THÀNH LONG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu