Công nghiệp

Xây Trung tâm Khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Hải Dương tại thị trấn Gia Lộc

PV 29/03/2024 14:32

UBND tỉnh đã thông báo thu hồi gần 2.200 m2 đất ở thị trấn Gia Lộc để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Hải Dương.

z5294796279560_aa199f5cf345d0078b3f1927e535ba26.jpg
Khu đất được thu hồi để thực hiện dự án Trung tâm Khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Hải Dương tại thị trấn Gia Lộc

Dự án được thực hiện trên diện tích 8.113 m2 đất tại thị trấn Gia Lộc gồm: nhà xưởng chính và nhà điều hành, cùng các hạng mục phụ trợ như nhà bảo vệ, nhà để xe, sân, đường nội bộ... Quy mô vận chuyển 11.000 tấn hàng hóa và 7 triệu lượt sản phẩm/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 34,1 tỷ đồng, hoàn thành sau 18 tháng kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ nhất.

Dự án được phê duyệt lần đầu vào năm 2019, được điều chỉnh chủ trương lần thứ nhất vào ngày 29/2/2024.

Trung tâm khi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây Trung tâm Khai thác vận chuyển Bưu điện tỉnh Hải Dương tại thị trấn Gia Lộc