Đoàn cán bộ của TP Sangju làm việc tại Hải Dương

18/11/2019 19:41

Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển kinh tế của hai địa phương...


Hai bên mong muốn sớm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hải Dương và TP Sangju

Chiều 18.11, đoàn cán bộ của TP Sangju, tỉnh Gyeongsang Bắc (Hàn Quốc) do ông Choi Woo Hyuk, Giám đốc Viện Nghiên cứu văn hoá sáng tạo dẫn đầu làm việc tại Hải Dương để tìm hiểu khả năng thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển kinh tế của hai địa phương; đồng thời mong muốn sớm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hải Dương và TP Sangju trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật...

Kết thúc buổi làm việc, đoàn cán bộ TP Sangju đã đi tham quan một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn cán bộ của TP Sangju làm việc tại Hải Dương