Nâng cao chất lượng ghi sổ người tốt, việc tốt

THỨ TƯ, 25/04/2018 09:17:43

Các tập thể và cá nhân có việc làm tốt được ghi nhận đã phát huy được tác dụng thiết thực trong cuộc sống, tạo ảnh hưởng tích cực đối với những người xung quanh.

Thực hiện “Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” của các chi bộ là việc làm cần thiết, có ý nghĩa tôn vinh, động viên, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống hằng ngày. 

Qua tìm hiểu kết quả thực hiện việc ghi chép “Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” trong 2 năm qua của 22 chi bộ ở phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) gồm 7 trường học, 14 khu dân cư, 1 cơ quan thuộc Đảng bộ thành phố, chúng tôi thấy 100% số chi bộ đều ghi chép thường xuyên. Các chi bộ đã biểu dương 1.063 việc làm tốt gồm 917 việc làm tốt của cán bộ, đảng viên, học sinh và quần chúng nhân dân (chiếm 86,3%), 146 việc làm tốt của các tập thể như tổ chuyên môn, chi hội, đoàn thể, chi bộ, khu dân cư. Những việc làm tốt này rất đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, có mặt trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội: học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, an ninh - quốc phòng, xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện hiến máu, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Các tập thể và cá nhân có việc làm tốt được ghi nhận đã phát huy được tác dụng thiết thực trong cuộc sống, tạo ảnh hưởng tích cực đối với những người xung quanh. Những chi bộ có cá nhân được ghi sổ thường tiếp tục nhân rộng các điển hình, bản thân người được biểu dương cũng tiếp tục phấn đấu nên nhiều người được tuyên dương, khen thưởng 2 lần trở lên như các ông, bà Nguyễn Thị Thư (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh), Vũ Huy Tập (Trưởng Ban công tác Mặt trận khu 12), Nguyễn Văn Sao (Trưởng Ban Quản lý nhà văn hóa khu 5), Đào Duy Xếp (Bí thư Chi bộ số 15), gia đình cụ Nguyễn Thị Gắng (khu dân cư số 2)...

Để không ngừng nâng cao chất lượng “Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” cần khắc phục ngay một số hạn chế, bảo đảm bao quát cả những tấm gương của tập thể và cá nhân, ghi chép thường xuyên hằng tháng, không để ngắt quãng. Cần bảo đảm sự hoàn chỉnh của các mục ghi trong sổ, ví như cần ghi rõ hình thức biểu dương, khen thưởng, cấp nào khen, giấy khen hay bằng khen, chữ ký của Thư ký và Chi ủy hay đề nghị khen ở mức độ nào... Đặc biệt là cần ghi rõ ràng, súc tích, cụ thể, đúng người, đúng việc, trung thực, khách quan, thời gian thực hiện việc làm theo tấm gương của Bác. Tránh tình trạng ghi chép một cách chung chung, qua loa, đại khái. 

Phương pháp tốt nhất để không ngừng nâng cao chất lượng “Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” là cấp ủy, chi bộ cần quán triệt sâu sắc những nội dung hướng dẫn của cấp trên. Đây là một trong những nội dung cơ bản của việc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), vì “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. 
PHẠM TRUNG THANH (Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu