Năm mới, kỳ vọng mới!

THỨ BA, 02/01/2018 13:31:13

Với bản lĩnh, kinh nghiệm, Hải Dương sẽ tiếp tục có những cú bứt phá về đích ngoạn mục hơn năm 2017.

Năm 2017 đã qua đi với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 trong tổng số 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá, đạt gần 8,9% (kế hoạch tăng từ 8 % trở lên). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 14.000 tỷ đồng, tăng 11%. Các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp làm ăn kinh doanh. Tỉnh thu hút được 333 triệu USD vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 2 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống nhân dân từng bước nâng lên; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ trên nhiều mặt...

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tỉnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên. Có thêm 30 xã và 1 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 1%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,5%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 88%...   

Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề cùng với nhiều khó khăn, thách thức trước mắt. Kinh tế của tỉnh tuy đạt mức tăng trưởng khá nhưng so với các tỉnh, thành phố trong khu vực mới chỉ ở mức trung bình khá. Kinh nghiệm từ năm đầu tiên tự cân đối thu - chi cho thấy đây sẽ tiếp tục là một nhiệm vụ khó khăn. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể, song chỉ số năng lực cạnh tranh PCI vẫn ở tốp cuối của các tỉnh trong khu vực. Toàn tỉnh có thêm nhiều xã về đích trong xây dựng nông thôn mới, nhưng nhiều xã còn nợ đọng xây dựng cơ bản. Việc sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ít nhiều sẽ gặp nhiều khó khăn...

Để tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đòi hỏi toàn thể Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phải quyết tâm cao, không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

Cải cách hành chính phải được xem là khâu đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. 

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ sạch, các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và công nghiệp phụ trợ. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án lớn đang triển khai đầu tư để đưa vào hoạt động nhằm tạo nguồn lực mới cho phát triển. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, sử dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi ha đất nông nghiệp. Các xã nông thôn mới cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, nhất là tiêu chí về thu nhập. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thông tin thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm... 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cần nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, tiếp tục xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, quan tâm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong đời sống của giáo viên. Tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao tỉnh và tuyển chọn đoàn vận động viên ưu tú nhất tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội...

Với bản lĩnh, kinh nghiệm của mình, tin rằng Đảng bộ và các cấp chính quyền trong tỉnh sẽ tiếp tục chèo lái "con thuyền" mang tên Hải Dương vượt qua sóng to gió cả, tiếp tục có những cú bứt phá về đích ngoạn mục hơn năm 2017. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu