Không ngủ quên trên "vòng nguyệt quế"

THỨ BA, 02/01/2018 08:43:01

Đây là là ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày28.12.

"Đừng say sưa ngủ quên trên vòng nguyệt quế" là ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở toàn Đảng, toàn quân, cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 ngày28.12. Đây cũng là lần đầu tiên các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự hội nghị này của Chính phủ.

Với toàn bộ 13 chỉ tiêu, kế hoạch hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra, cả nước có quyền tự hào về những thành tựu kinh tế - xã hội mà chúng ta đạt được trong năm 2017. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được đồng chí Tổng Bí thư đánh giá là một năm Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý rất kiên quyết, nghiêm minh, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

Hòa chung thành tựu của cả nước, trên địa bàn tỉnh ta, "vòng nguyệt quế" mà cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh đạt được trong năm 2017 cũng đáng tự hào. Kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng cao. Năm đầu tiên tỉnh ta tự cân đối ngân sách và toàn tỉnh đã thực hiện vượt dự toán giao. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều sáng kiến, đổi mới, thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động.

"Vòng nguyệt quế" trên không dễ dàng có được. Đó là kết quả của sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Tuy nhiên, nếu chúng ta hài lòng, thỏa mãn, say sưa với những thành tựu trên, không nỗ lực, cố gắng thì cỗ máy phát triển đó sẽ không có đà để vận hành theo hướng tốt lên.

Năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn khi chúng ta đối mặt với những hạn chế: kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng cao so với một vài năm trước, nhưng chỉ đạt mức trung bình so với các tỉnh, thành phố khác trong khu vực. Thu ngân sách nhà nước còn chịu tác động khá lớn từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm. Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền còn chưa cao. Năm 2018 và những năm tiếp theo, tỉnh ta tiếp tục thực hiện tự cân đối ngân sách địa phương và điều tiết về ngân sách Trung ương...

"Tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi, bởi đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức" cũng chính là yêu cầu mà đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ tại hội nghị trên. Đồng chí cũng nêu rõ những nhiệm vụ cần tập trung trong năm2018 và những năm tiếp theo: tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; cải cách chính sách tiền lương... Yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư cũng chính là "kim chỉ nam", là yêu cầu đặt ra cho Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh cần tích cực, nỗ lực hơn nữa để hòa chung với cả nước trong xu hướng vận động, phát triển không ngừng.

Để vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2018 và những năm tiếp theo, tỉnh ta đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục đẩy mạnh. Đó là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện tái cơ cấu đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và thực chất trong cải cách hành chính...

Nhiệm vụ đã được xác định rõ, nhưng cần hơn nữa quyết tâm, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân toàn tỉnh ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm2018. Hơn lúc nào, lời nhắc nhở của đồng chí Tổng Bí thư phải thấm nhuần trong nhận thức, biến thành hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.
 LINH AN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu