Nhân sự

Chủ động sắp xếp nhân sự ở địa phương sáp nhập

HÀ VY 04/06/2024 06:00

Để sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương ở Hải Dương đã chủ động triển khai, thực hiện các bước về quy trình nhân sự.

00:00

img_0140.jpeg
Đảng ủy xã Tái Sơn (Tứ Kỳ) họp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, công chức khi thực hiện sáp nhập với xã Ngọc Kỳ

Chặt chẽ

Đến cuối tháng 5, huyện Tứ Kỳ đã cơ bản hoàn thành các bước trong quy trình chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đối với các xã thực hiện sắp xếp. Phương án nhân sự ở những xã sáp nhập đã được Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Kiểm tra, Phòng nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội huyện xây dựng.

Trước và trong quá trình xây dựng phương án nhân sự, Ban Tổ chức Huyện ủy Tứ Kỳ cùng với Phòng Nội vụ huyện tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp làm việc với tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các xã sáp nhập để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp trên phương án giải quyết từng trường hợp cụ thể. Đến nay, nhân sự tại các xã sáp nhập ở huyện Tứ Kỳ đã được Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ tổng hợp, thẩm định xong.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy Kim Thành đã cụ thể hóa hướng dẫn bằng kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện chủ động hướng dẫn các xã sáp nhập tổng hợp, báo cáo số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; người đến tuổi nghỉ hưu, người có nguyện vọng xin nghỉ, người có nguyện vọng tiếp tục công tác... để xây dựng phương án nhân sự.

Ông Trần Văn Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành cho biết đến nay huyện đã hoàn thành xây dựng phương án nhân sự ở các xã sáp nhập. Công tác triển khai, tổ chức được thực hiện bài bản, chặt chẽ, tôn trọng ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, công chức.

Tới đây, Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ sẽ phối hợp báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ về nhân sự của 4 xã sáp nhập. “Cùng với các quy định, hướng dẫn, huyện sẽ ưu tiên lựa chọn những địa phương có cấp ủy viên của huyện đang giữ các chức danh để làm Bí thư Đảng ủy ở xã, thị trấn sáp nhập”, ông Trần Văn Hưng nói.

Đồng thuận cao

img_0128.jpeg
Cán bộ thị trấn Phú Thái kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”

Theo phương án nhân sự cán bộ chủ chốt của huyện Tứ Kỳ, xã Kỳ Sơn (sau sáp nhập giữa xã Tái Sơn và Ngọc Kỳ) sẽ có 8 cán bộ. Đến nay, việc xây dựng phương án nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở xã mới khi thành lập đã hoàn thiện. Ông Phạm Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tái Sơn cho biết việc sắp xếp nhân sự chủ chốt đối với xã Kỳ Sơn khá thuận lợi. Xã Tái Sơn có đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã xin nghỉ theo chế độ. Xã Ngọc Kỳ có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nghỉ hưu. “Phương án nhân sự cán bộ chủ chốt ở xã sáp nhập được cán bộ, công chức của 2 xã Tái Sơn và Ngọc Kỳ đồng thuận, nhất trí rất cao. Việc lựa chọn cán bộ được cấp trên tổ chức thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực nhưng cũng bảo đảm hài hòa, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đến nay địa phương chưa nhận được phản ánh trái chiều liên quan đến công tác cán bộ”, ông Phạm Văn Quang nói.

Xã Cẩm Chế và xã Việt Hồng (Thanh Hà) sẽ sáp nhập để hình thành đơn vị hành chính mới là Cẩm Việt. Theo ông Lê Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Chế, hiện 100% cán bộ chủ chốt của xã đều trẻ tuổi, có nguyện vọng tiếp tục công tác. Dù phương án nhân sự xã sáp nhập của Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ huyện dự kiến ra sao địa phương cũng đều tôn trọng, đồng thuận và nghiêm túc thực hiện.

Đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Hà cho biết huyện đã thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, trong đó chú trọng việc sắp xếp nhân sự ở các xã sáp nhập. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách xã thường xuyên cập nhật, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức. Đến nay, phương án nhân sự ở các xã sáp nhập đã được Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ hoàn thiện. Dự kiến giữa tháng 6, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ nghe báo cáo chủ trương nhân sự cụ thể.

Qua nắm bắt, đến đầu tháng 6, tất cả các huyện, thị xã, thành phố có đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp đều đã hoàn thành phương án nhân sự ở các đơn vị sáp nhập. Việc thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự đều được các địa phương triển khai, thực hiện bài bản, chặt chẽ. Đây chính là tiền đề để đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới.

HÀ VY
(0) Bình luận
Chủ động sắp xếp nhân sự ở địa phương sáp nhập
ss