Công tác cán bộ

5 bước thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự tham gia cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HÀ VY- TUẤN ANH 12/03/2024 13:42

Quy trình chuẩn bị nhân sự được thực hiện theo Hướng dẫn số 10 – HD/BTCTU ngày 31/1/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, gồm 5 bước.

do-hoa-quy-trinh-can-bo.jpg
HÀ VY- TUẤN ANH
(0) Bình luận
5 bước thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự tham gia cấp uỷ, các chức danh lãnh đạo khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã