Công nghiệp

Cẩm Giàng tuyên truyền giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Lương Điền-Ngọc Liên

LÊ SƠN 27/04/2024 06:21

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên (Cẩm Giàng, Hải Dương) có tổng diện tích gần 150 ha.

1(1).jpg
Người dân thôn An Lại, xã Lương Điền kiến nghị thu hồi nốt diện tích đất chéo méo, khó canh tác

Từ ngày 21-26/4, UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức 5 buổi làm việc, phổ biến triển khai công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên tới 794 gia đình, cá nhân ở các thôn Thu Lãng, Bằng Nghĩa, Ngọc Quyết, Bình Phiên (xã Ngọc Liên) và thôn An Lại (xã Lương Điền).

Dự án này có tổng diện tích gần 150 ha, trong đó xã Lương Điền có 162 hộ bị ảnh hưởng với diện tích 19,2 ha; xã Ngọc Liên có 632 hộ bị ảnh hưởng với diện tích 130,69 ha.

Tại các buổi làm việc, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện phổ biến tới người dân những thông tin cơ bản về dự án; các quy định về bồi thường, hỗ trợ theo Luật Đất đai 2013, nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường; quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đơn giá tài sản và cây cối hoa màu vật nuôi của UBND tỉnh khi giải phóng mặt bằng thu hồi đất; kế hoạch của UBND huyện và trình tự các bước tiến hành công tác giải phóng mặt bằng…

Đa số các hộ dân ở 2 xã đều đồng tình chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, nhiều hộ dân cũng còn những ý kiến, kiến nghị về đơn giá bồi thường đất; việc xử lý các diện tích đất chéo méo, khó canh tác; chính sách hỗ trợ cho các thôn có đất thu hồi; việc xác định nguồn gốc đất…

Người dân đề nghị các cấp chính quyền hoàn thiện hệ thống đường nội đồng, mương máng tưới tiêu để tạo thuận lợi cho việc sản xuất tại những diện tích chưa thu hồi giáp ranh dự án.

Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cẩm Giàng đã giải thích, làm rõ những ý kiến của nhân dân về quy định trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời mong muốn nhân dân ủng hộ chủ trương của Nhà nước, cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ việc xét duyệt nguồn gốc đất, tạo thuận lợi trong việc kiểm đếm đất nông nghiệp và tài sản trên đất.

UBND huyện Cẩm Giàng yêu cầu các phòng chức năng của huyện và UBND xã tiếp tục tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và chấp hành chủ trương thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

LÊ SƠN
(0) Bình luận
Cẩm Giàng tuyên truyền giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Lương Điền-Ngọc Liên
ss