Công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên

Đỗ Quyết 31/08/2023 17:40

Ngày 31/8, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên (Hải Dương).

W_c8c97b21-19f7-4eb3-8dc3-3118327badad.jpeg
W_3e53d313-1026-43c8-8a34-0dcdefbefaef.jpeg
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên có tổng vốn đầu tư trên 1.764 tỷ đồng do Công ty CP Khu công nghiệp Lương Điền Ngọc Liên làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Lương Điền, Ngọc Liên (Cẩm Giàng), sử dụng 149,897 ha đất; thời gian hoạt động 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư (31/8/2023).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm cập nhật vị trí và quy mô diện tích của khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên vào phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo quy định của pháp luật. Thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, bảo đảm khu vực thực hiện dự án phù hợp yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá; bảo đảm địa điểm, quy mô diện tích của dự án phù hợp chủ trương đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ và thu hút các dự án đầu tư theo quy định; giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, việc sử dụng góp vốn chủ sở hữu theo cam kết...

Đỗ Quyết
(0) Bình luận
Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên