Bếp nhà Bác

19/05/2018 07:10

Góc bếp nghèo nắm tro nguội lạnh /Ngọn lửa nơi đây Bác chia khắp mọi nhà /Ở đâu Bác cũng thấy lòng mình ấm /Với mỗi gia đình Bác đâu có đi xa!

Góc bếp nghèo nắm tro nguội lạnh
Ngọn lửa nơi đây Bác chia khắp mọi nhà
Ở đâu Bác cũng thấy lòng mình ấm
Với mỗi gia đình Bác đâu có đi xa!

HỒ TRỌNG XÁN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bếp nhà Bác