Nhà xưởng

155 dự án đầu tư của hộ kinh doanh ở Hải Dương chậm tiến độ

HOÀNG LINH 04/06/2024 18:38

Phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 6 (lần 1) chiều 4/6 đã thảo luận, bàn giải pháp xử lý các dự án đầu tư của hộ kinh doanh chậm tiến độ, chưa đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh.

z5506717608982_0b9c2a0f6ca365bb4d0b77b59768ff5f.jpg
Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hồng Diên đề nghị các địa phương phối hợp trong việc rà soát, xử lý các dự án đầu tư của hộ kinh doanh trên địa bàn

Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định tỉnh đang quyết liệt xử lý triệt để các dự án đầu tư chậm tiến độ, triển khai không bảo đảm quy định để minh bạch môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, phân loại các dự án vi phạm để tham mưu phương án xử lý phù hợp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu việc xử lý các dự án đầu tư của hộ kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc nghiêm minh, công tâm, khách quan. Phương án xử lý phải thoả đáng, chặt chẽ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh nhưng cũng kiên quyết với những chủ đầu tư không phối hợp. Những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương thống nhất phương án tháo gỡ. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chủ trì, làm việc với các địa phương và chủ đầu tư để xác định rõ nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/6.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 727 dự án đầu tư của hộ kinh doanh do UBND cấp huyện chấp thuận đầu tư. Trong đó có 572 dự án đã đi vào hoạt động, còn 155 dự án chưa đi vào hoạt động, chậm so với tiến độ được chấp thuận. Hiện các dự án đầu tư của hộ kinh doanh gặp vướng mắc về thẩm quyền xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, thủ tục cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tỷ lệ diện tích đất công trong dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư với dự án đang giải phóng mặt bằng nhưng hộ kinh doanh thực hiện thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp.

HOÀNG LINH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    155 dự án đầu tư của hộ kinh doanh ở Hải Dương chậm tiến độ
    ss