Công nghiệp

Hải Dương kiên quyết xử lý dự án đầu tư chậm tiến độ

NGUYỄN MƠ 29/05/2024 15:09

Kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp chậm tiến độ là chỉ đạo của đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh Hải Dương sáng 29/5.

z5486789178514_32614af258c23813d28bdb5347dd9f7a.jpg
Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 5 (lần 6) sáng 29/5

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá đồng bộ, toàn diện, công tâm, khách quan tình hình triển khai các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó xác định, phân loại tình trạng dự án để đề xuất phương án xử lý.

Đối với những dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao cơ quan tham mưu đề xuất phương án kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án. Còn các dự án chậm triển khai do yếu tố khách quan, cần đánh giá rõ ràng trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước, tác động xã hội để có phương án xử lý phù hợp. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư, giao thông, công thương…

Ngoài các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã rà soát các dự án đầu tư do địa phương quản lý. Từ đó, giải quyết dứt điểm, đồng bộ các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

z5486800862565_a72f9c4cffe81fdab4740ab67a7da15c(1).jpg
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hải Châu phát biểu tại phiên họp

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát sơ bộ 1.880 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó xác định 131 dự án cần kiểm tra thực tế, đánh giá tình hình triển khai thực hiện do chậm tiến độ, triển khai không bảo đảm quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phân loại theo tình trạng hoạt động dự án. Trong số này có 14 dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành, được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tiến độ; 61 dự án chưa được cho thuê đất; 56 dự án chủ đầu tư chưa hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động.

NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
Hải Dương kiên quyết xử lý dự án đầu tư chậm tiến độ
ss