Công nghiệp

Hải Dương dừng giải quyết 103 hồ sơ dự án đầu tư

PV 14/05/2024 15:21

103 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp ở Hải Dương bị Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lại hồ sơ do nhà đầu tư chưa hoàn thiện, bổ sung nội dung theo ý kiến thẩm định của liên ngành.

z5436043653482_3feb8a1ef0bfc23205f8ce5090aee150.jpg
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương dừng giải quyết một số hồ sơ dự án đầu tư do chủ đầu tư chưa hoàn thiện, bổ sung theo ý kiến của liên ngành (Ảnh minh họa)

Trong số 103 dự án bị trả lại hồ sơ có 54 dự án được đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 49 dự án đề nghị xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Các dự án này phân bổ ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã nhưng tập trung nhiều ở TP Hải Dương, Chí Linh và các huyện Nam Sách, Gia Lộc…

PV
(0) Bình luận
Hải Dương dừng giải quyết 103 hồ sơ dự án đầu tư
ss