Thanh Miện: 7 thôn chưa đạt danh hiệu văn hóa

THỨ NĂM, 07/06/2018 10:22:44

Các thôn này còn thiếu một số điều kiện của làng văn hóa như thiết chế văn hóa, giáo dục phù hợp, đội văn nghệ quần chúng...

Huyện Thanh Miện hiện còn 7 thôn trong tổng số 92 thôn, khu dân cư chưa đạt danh hiệu văn hóa gồm: Hoàng Tường, Lang Gia (Tân Trào), An Bình (Hồng Quang), Thọ Xuyên (Lam Sơn), Phú Mễ (Tứ Cường), My Động (Tiền Phong) và Văn Tân (Ngô Quyền). Các thôn này còn thiếu một số điều kiện của làng văn hóa như thiết chế văn hóa, giáo dục phù hợp, đội văn nghệ quần chúng, vẫn còn hộ đói nghèo, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa còn thấp... Năm 2018, 5 trong 7 thôn này đăng ký đạt danh hiệu văn hóa.
TRẦN HIỀN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu