Số hóa hồ sơ người có công

THỨ SÁU, 12/07/2019 07:13:27

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã cập nhật dữ liệu của hơn 10.000 hồ sơ liệt sĩ chống Pháp và hơn 5.000 hồ sơ liệt sĩ chống Mỹ vào phần mềm quản lý chuyên ngành người có công.


Đơn vị thi công cập nhật dữ liệu hồ sơ vào phần mềm chuyên ngành
Đến ngày 11.7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với đơn vị trúng thầu cập nhật dữ liệu của hơn 10.000 hồ sơ liệt sĩ chống Pháp và hơn 5.000 hồ sơ liệt sĩ chống Mỹ vào phần mềm quản lý chuyên ngành người có công (NCC). Công việc trên bắt đầu triển khai từ ngày 28.6.2019.

Đề án số hóa hồ sơ NCC với cách mạng và phần mềm quản lý chuyên ngành NCC được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Tổng kinh phí thực hiện hơn 9,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi NCC. Đơn vị trúng thầu sẽ chỉnh lý đưa lên giá, vào hộp 120.000 hồ sơ, nhập số liệu và số hóa 387.945 hồ sơ NCC đang được bảo quản tại kho lưu trữ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Việc lưu trữ hệ thống văn bản truyền thống có nhiều hạn chế như cồng kềnh, tốn diện tích, dễ hỏng hóc, khó tra cứu.
TN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu