Điều chỉnh giá dịch vụ y tế sẽ không ảnh hưởng nhiều

THỨ BẢY, 07/07/2018 10:32:54

Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tê theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT hầu như không ảnh hưởng đến người bệnh có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

Ông Phạm Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Y tế

Từ ngày 15.7 tới, Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30.5.2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông tư số 15) có hiệu lực. Phóng viên Báo Hải Dương đã phỏng vấn ông Phạm Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Y tế về vấn đề này.

- Thưa ông, Thông tư số 15 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người bệnh có thẻ BHYT và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh?

- Thông tư số 15 điều chỉnh, bổ sung giá của 88 dịch vụ y tế so với Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Trong đó, giá 70 dịch vụ giảm như siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, một số thủ thuật về y học cổ truyền, phục hồi chức năng... với mức giảm từ 6-24%;  giá 9 dịch vụ sẽ tăng và bổ sung giá 9 dịch vụ kỹ thuật. Đợt điều chỉnh này nhằm cân đối quỹ BHYT và chất lượng khám, chữa bệnh. Lý do Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15 thay thế Thông tư số 37 trong khi thông tư này mới được áp dụng gần 3 năm là do mức đóng BHYT thấp, chưa phù hợp với chi phí khám, chữa bệnh. Mức đóng trước đây là 3% số lương phù hợp với định mức thu một phần viện phí; mức đóng 4,5% số lương phù hợp với mức giá chỉ tính chi phí trực tiếp, chưa có tiền lương. Theo tính toán thì mức đóng BHYT dự kiến phải 6% số lương mới phù hợp với định mức giá tính đủ chi phí. Do chưa điều chỉnh mức đóng BHYT nên để quản lý, sử dụng quỹ có hiệu quả, bảo đảm cân đối quỹ BHYT, Bộ Y tế đồng thuận điều chỉnh một số mức giá. Thông tư này cũng giúp các cơ sở cân đối lại giữa các dịch vụ hiệu quả và hợp lý hơn trong điều kiện nguồn quỹ thấp.

Sự thay đổi này hầu như không ảnh hưởng đến người bệnh có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh vì đối tượng áp dụng của Thông tư số 15 chính là những người có thẻ BHYT nên dịch vụ do Quỹ BHYT chi trả. Tuy nhiên, Thông tư số 15 sẽ ảnh hưởng lớn đến các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, đặc biệt đối với các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. Các cơ sở này phải cân đối, lựa chọn các dịch vụ y tế phù hợp với người bệnh với yêu cầu vừa phải bảo đảm quyền lợi của người bệnh, đồng thời không để xảy ra tình trạng bội chi Quỹ BHYT.

 - Để triển khai Thông tư số 15, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT phải thực hiện những biện pháp gì, thưa ông?

- Ngày 15.7, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh phải thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo đúng quy định của Thông tư số 15. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tăng cường tuyên truyền nội dung của Thông tư số 15 đến các cán bộ, nhân viên, tuyên truyền để người dân hiểu quyền lợi của họ không bị giảm khi thông tư có hiệu lực. Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT phải niêm yết giá, thông báo công khai ở những nơi dễ quan sát, nhận biết bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá dịch vụ. Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT cần thực hiện nghiêm quy định về nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Cần thống nhất cách tính, cách hiểu giữa cơ quan BHYT và cơ sở khám, chữa bệnh trong việc quyết toán và thanh toán. Các trung tâm y tế tuyến huyện đa chức năng phải bố trí, sắp xếp lại nhân lực và ký lại hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT vì các bệnh viện đa khoa tuyến huyện mới được sáp nhập với trung tâm y tế và trung tâm dân số-KHHGĐ.

- Xin cảm ơn ông!

 HUYỀN TRANG (thực hiện)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu