Xã hội

Thông tin mới nhất về chuyển đổi mã thẻ bảo hiểm y tế, người dân cần chú ý

Theo Gia đình 03/11/2023 14:25

Ngày 26/10 vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành công văn 3425/BHXH-CSYT về việc triển khai thực hiện cấp thẻ, đổi bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Thông tin mới nhất về chuyển đổi mã thẻ BHYT, người dân cần chú ý - Ảnh 2.

Mức hưởng BHYT có thể được biết thông qua mã số thẻ BHYT

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Để kịp thời triển khai Nghị định số 75, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện cấp thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo quy định, trong đó chuyển đổi mã mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định này (người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình).

Ký hiệu mã mức hưởng của thẻ BHYT

Mã hưởng của thẻ BHYT được mã hoá hiện tại ô thứ 2 trên thẻ BHYT, được ký hiệu bằng một chử số theo số thứ tự từ 1 đến 5; (VD: CC 1; CB 2; HT 3; DN 4; QN 5 ...). Cụ thể:

- Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế (VTYT) và dịch vụ kỹ thuật (DVKT) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

- Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

- Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển.

Một số đối tượng đổi mức hưởng BHYT

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh cấp thẻ, đổi BHYT theo quy định tại Nghị định 75 như sau:

Thứ nhất, chuyển đổi mã mức hưởng BHYT theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 75:

- Đổi mức hưởng BHYT từ mã 4 sang mã 2 với người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (có mã đối tượng KC) quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Thông tin mới nhất về chuyển đổi mã thẻ BHYT, người dân cần chú ý - Ảnh 2.

Đổi mức hưởng BHYT từ mã 4 sang mã 3 với người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình.

- Đổi mức hưởng BHYT từ mã 4 sang mã 3 với người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (có mã đối tượng PV) quy định tại khoản 19 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Thứ hai, bổ sung mã đối tượng và mã mức hưởng ghi trên thẻ BHYT đối với người tham gia BHYT mới được quy định tại Nghị định 75 và Nghị định 131/2021/NĐ-CP:

- Trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015, BHXH các tỉnh phối hợp với đơn vị quản lý đối tượng rà soát, lập danh sách và cấp thẻ BHYT của các đối tượng được bổ sung tại Nghị định 75 như sau:

Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng: mã đối tượng ký hiệu là TG và mã mức hưởng ký hiệu bằng số 3; mã khối quản lý là WG, mã khối thống kê là 37.

Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: mã đối tượng ký hiệu là AK và mã mức hưởng ký hiệu bằng số 2; mã khối quản lý là WK, mã khối thống kê là 61.

Người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: mã đối tượng ký hiệu là DS và mã mức hưởng ký hiệu bằng số 3; mã khối quản lý là WS, mã khối thống kê là 62.

Thứ ba, trường hợp người tham gia BHYT thuộc nhiều đối tượng khác nhau, nếu thẻ BHYT cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng thấp hơn so với quy định mới, thì theo mức hưởng cao nhất.

Theo Gia đình
(0) Bình luận
Thông tin mới nhất về chuyển đổi mã thẻ bảo hiểm y tế, người dân cần chú ý