Xây dựng 70 vùng sản xuất lúa tập trung

THỨ HAI, 15/04/2019 19:47:09

Vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh có 70 vùng sản xuất lúa tập trung quy mô từ 30 ha/vùng trở lên.


Vùng sản xuất lúa tập trung tạo điều kiện đưa máy móc vào sản xuất

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh có 70 vùng sản xuất lúa tập trung (SXLTT) quy mô từ 30 ha/vùng trở lên, tổng diện tích gần 2.500 ha, tăng 3 vùng so với vụ trước.

Các địa phương có nhiều vùng SXLTT là Thanh Miện (13 vùng), Bình Giang (10 vùng), Nam Sách (10 vùng), TP Chí Linh (9 vùng)… Vùng SXLTT gieo cấy các giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm số 7, P6, DQ11, HN6… và được bao tiêu một phần sản lượng.

Các vùng SXLTT được UBND tỉnh hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/ha để mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

NGUYỄN MƠ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu