Cải cách hành chính mạnh mẽ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

THỨ BẢY, 10/02/2018 10:45:50

Chiều 9.2, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn năm 2017
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2017. Năm qua, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật xử lý, giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần ổn định tình hình địa phương. Bước sang năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường cần chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thông tin đất đai; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung thực hiện quyết liệt, hoàn thành công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đến năm 2020 cấp huyện, xây dựng kế hoạch SDĐ 5 năm bảo đảm giữ ổn định quỹ đất trồng lúa, đất rừng theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, ngành tài nguyên và môi trường cần thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền SDĐ. Thực hiện tốt chức năng quản lý khoáng sản, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, SDĐ đến năm 2020; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức, không ngừng nâng cao nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong ngành để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn năm 2017
Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định trong quản lý tài nguyên và môi trường. Thẩm định nhu cầu SDĐ cho 144 dự án, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho trên 200 tổ chức, cấp đất ở khu dân cư cho gần 490.000 hộ, với gần 15.000 ha, đạt gần 95%. Quản lý hiệu quả việc cấp phép khai thác khoáng sản, tài nguyên nước. Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 70 báo cáo đánh giá tác động môi trường và 10 đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Thực hiện xác nhận theo thẩm quyền kế hoạch bảo vệ môi trường cho 11 dự án, cấp xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho 7 dự án...
VỊ THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu