Kinh tế

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu kiểm tra, xử lý việc xây dựng mố cầu cảng Điện lực Jaks

LÊ HƯƠNG 16/09/2023 09:19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

W_xaydungmocaucang_1_1.jpg
1 trong 2 mố cầu Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương xây dựng trái phép

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải Hải Dương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Kinh Môn, các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) trong việc xây dựng mố cầu của Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương tiếp tục tạm dừng việc chuyển giao chất thải tro, xỉ gây ô nhiễm môi trường tại Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương; khẩn trương hoàn thành việc khắc phục, kiểm soát, xử lý bụi khi chuyển giao tro, xỉ thải.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra kết quả khắc phục; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND thị xã Kinh Môn kiểm tra, giám sát, yêu cầu Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương chấp hành nghiêm việc tạm dừng chuyển giao chất thải tro, xỉ và khắc phục tình trạng phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường; hướng dẫn công ty này lắp đặt thiết bị quan trắc để đo và giám sát môi trường không khí khu vực có nguy cơ ô nhiễm từ hoạt động chuyển giao chất thải tro, xỉ tại Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương.

Hiện các Sở Tài Nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, UBND thị xã Kinh Môn đã giao cho các cán bộ chuyên môn tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Trước đó, Báo Hải Dương đã có bài nêu ý kiến về việc Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương xây dựng trái phép 2 mố cầu cảng.

LÊ HƯƠNG
(0) Bình luận
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu kiểm tra, xử lý việc xây dựng mố cầu cảng Điện lực Jaks