Chưa có nguồn trả 488 tỷ đồng nợ xây dựng nông thôn mới

THỨ BA, 06/02/2018 19:53:43

Các địa phương đẩy mạnh việc xử lý đất dôi dư, xen kẹp lấy kinh phí để trả nợ...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đến nay chưa cân đối, bố trí được nguồn để trả nợ là gần 488 tỷ đồng. Trong đó, nợ ở cấp xã gần 486 tỷ đồng.

Nguyên nhân do một số xã tập trung xây dựng NTM trong khi nguồn vốn đầu tư hạn chế, quyết định đầu tư một số dự án không căn cứ vào khả năng của địa phương; một số xã còn trông chờ vào vốn ngân sách cấp trên...

Để giải quyết số nợ trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND cấp huyện cần chỉ đạo, giám sát các xã rà soát, giãn, hoãn tiến độ đầu tư trong giai đoạn 2018-2020. Nếu chưa xử lý dứt điểm nợ mà vẫn khởi công xây dựng công trình mới thì Chủ tịch UBND cấp huyện, xã và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm.
 
PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu