Nhà đất

Vì sao phải điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở tại Hải Dương?

HÀ KIÊN 05/06/2024 06:00

Quy mô dân số cùng một số chỉ tiêu về đất có sự thay đổi là nguyên nhân chính cần điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở tại Hải Dương.

dji_0004.jpg
Một dự án nhà ở chậm triển khai ở TP Hải Dương

Chỉnh cung để khớp cầu

Ngày 28/1/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045.

Theo Chương trình này, quy mô dân số toàn tỉnh đến năm 2030 dự báo đạt hơn 2,8 triệu người, tương ứng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 44,68 triệu m2 sàn so với năm 2021. Diện tích đất ở tối đa được phép phát triển đến năm 2030 hơn 2.368,15 ha, trong đó diện tích đất ở theo tính toán nhu cầu từ các địa phương trong tỉnh là 1.618,69 ha, diện tích đất ở của các dự án động lực cấp vùng là 749,46 ha.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu làm căn cứ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở nói trên hiện không còn phù hợp. Theo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối năm 2023, quy mô dân số toàn tỉnh đến năm 2030 chỉ hơn 2,5 triệu người, giảm gần 251.000 người. Vì vậy, diện tích đất ở được phép phát triển theo tính toán nhu cầu của các địa phương trong tỉnh sẽ giảm theo. Diện tích đất ở dự kiến bổ sung đến năm 2030 khoảng 1.522 ha, đã bao gồm các dự án động lực, giảm khoảng 846,15 ha so với chương trình nhà ở được phê duyệt đầu năm 2022.

Ngoài ra, căn cứ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 của các địa phương trên cả nước, Hải Dương chỉ được phép giảm 12.537 ha diện tích đất lúa để chuyển sang làm đất công nghiệp, đất ở... Theo đó, trong giai đoạn 2021-2030, phần diện tích đất ở mới được phân bổ của tỉnh chỉ còn 2.319 ha, giảm hơn 6.300 ha so với dự tính. Trong tổng số 2.319 ha này, sau khi trừ diện tích đất ở cho các dự án đã lựa chọn chủ đầu tư trước năm 2021, chỉ tiêu đất ở phát triển mới đến năm 2023 toàn tỉnh chỉ còn 1.883,71 ha, giảm 484,44 ha so với tính toán từ năm 2021 khi xây dựng chương trình nhà ở nói trên.

Từ những thay đổi về quy mô dân số, diện tích đất lúa được giảm cho đến chỉ tiêu đất ở phát triển mới dẫn đến chương trình phát triển nhà ở toàn tỉnh giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045 cần có sự điều chỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ dự án đã phê duyệt

z5370072791164_a34f16ecae69e03db125016f4f2c2748(1).jpg
Dự án Xây dựng khu dân cư mới xã Cao Thắng (Thanh Miện) chưa triển khai. Người dân tiếc đất để không nên cấy lúa nhưng chủ đầu tư lại phun thuốc diệt cỏ để ngăn cản

Cuối tháng 5/2024, tại Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045. Tới đây, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025 và năm 2024 cho phù hợp.

Khi điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở cần quan tâm tới thực trạng tại nhiều dự án đã được phân bổ quỹ đất ở. Bởi trong số các dự án đã lựa chọn nhà đầu tư trước năm 2021, không ít dự án không bảo đảm tiến độ.

Dự án Xây dựng khu đô thị mới Thạch Khôi (TP Hải Dương) là một ví dụ. Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tháng 1/2020 với tổng diện tích gần 30,2 ha, trong đó 9,2 ha đất ở.

Một số dự án khác như khu đô thị mới Việt Hòa – Thanh Bình (TP Hải Dương), khu dân cư mới phía nam chợ Neo, khu dân cư mới xã Cao Thắng (cùng huyện Thanh Miện)... cũng đang chậm tiến độ.

Dự án có quỹ đất ở nhưng triển khai chậm cũng có nghĩa là diện tích đất ở đã được phân bổ song chưa hình thành nhà ở thực, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nhà ở chung toàn tỉnh.

Tại kế hoạch phát triển nhà giai đoạn 2023-2025 và năm 2023, UBND tỉnh phê duyệt 208 dự án phát triển nhà ở với diện tích đất ở hơn 564 ha, gồm 199 dự án phát triển nhà ở thương mại, diện tích đất ở 544,52 ha; 9 dự án nhà ở xã hội, diện tích 19,51 ha.

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng, đến cuối năm 2023 mới chỉ có 39 dự án phát triển nhà ở với diện tích đất ở 37,42 ha được triển khai, chưa có dự án nhà ở xã hội nào được chấp thuận hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư. Một số địa phương còn chưa chấp thuận hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư bất kỳ dự án nào.

Sang năm 2024, kế hoạch phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh thông qua gồm 142 dự án với diện tích đất ở gần 462 ha, trong đó phê duyệt 131 dự án chuyển tiếp từ năm 2023 với diện tích đất ở 431 ha, 11 danh mục dự án mới, diện tích đất ở gần 31 ha. Đến cuối tháng 5/2024, mới có 3 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, diện tích đất ở 16,64 ha.

Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở dựa trên nhu cầu và nguồn cung là cần thiết. Tuy nhiên, vẫn còn đó không ít dự án có quỹ đất ở nhưng triển khai không đạt kế hoạch đề ra. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, chủ đầu tư các dự án cần tăng cường phối hợp địa phương để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai; không để xảy ra tình trạng xin, ôm dự án, triển khai thực hiện không hiệu quả trong phát triển nhà ở đô thị.

HÀ KIÊN
(0) Bình luận
Vì sao phải điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở tại Hải Dương?
ss