Giao thông - Đô thị

Hải Dương điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở

PHONG TUYẾT 30/05/2024 15:21

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2045 được HĐND tỉnh thông qua có điều chỉnh so với chương trình được phê duyệt đầu năm 2022.

6886b657-4464-41cd-a268-5f2e462b790d-cab751984149ec802725279d72ae1df6(1).jpeg
HĐND tỉnh Hải Dương chấp thuận điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2045

Sáng 30/5, Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) đã thông qua nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo phương án điều chỉnh được thông qua, dân số Hải Dương đến năm 2025 dự kiến là 2,207 triệu người, diện tích nhà ở bình quân 31,1 m2/sàn/người. Đến năm 2030, dân số dự kiến 2,551 triệu người, diện tích nhà ở bình quân 35,5 m2 sàn/người; nhà ở kiên cố và bán kiến cố đạt 99,91%, nhà thiếu kiên cố và đơn sơ giảm còn 0,09%.

Diện tích đất ở dự kiến bổ sung đến năm 2030 khoảng 1.522 ha (đã bao gồm các dự án động lực). Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2022 - 2030 là 322.239 tỷ đồng. Giai đoạn 2022 - 2025 chiếm khoảng 127.620 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 chiếm khoảng 204.619 tỷ đồng.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 1/2022. Tuy nhiên đến nay, một số chỉ tiêu làm căn cứ xây dựng không còn phù hợp.

Trong đó, diện tích đất lúa, đất ở được phân bổ giảm nhiều so với sự kiến. Qua rà soát, diện tích đất ở dự kiến cần phát triển trong chương trình đã được phê duyệt tại một số địa phương chưa phù hợp với chỉ tiêu phân bổ đất đai giai đoạn 2021-2030. Diện tích đất ở cần phát triển trong chương trình tại TP Hải Dương, TP Chí Linh, các huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Bình Giang, Nam Sách vượt chỉ tiêu phân bổ.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở
    ss