Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa"

THỨ TƯ, 28/11/2018 11:58:55

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông tư hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa".

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, các thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận "một cửa" khi đáp ứng tối thiểu các điều kiện: không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 5 điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; được phép phân cấp hoặc ủy quyền cho bộ phận "một cửa", cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận "một cửa" xem xét, thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ và phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; bộ phận "một cửa" có đủ nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp hoặc ủy quyền.

Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng UBND cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận "một cửa".

Các cơ quan, đơn vị chuyên môn cử công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, thẩm quyền để thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận "một cửa".

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 6.1.2019.
 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu