Lao động - Việc làm

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo quyết liệt để tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội

THẾ ANH 20/05/2024 15:47

Sáng 20/5, đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp để nghe Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

00:00

img_1900.jpg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến hết quý I năm 2024, Hải Dương có tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 46%. Dù tỷ lệ này đã đạt được mục tiêu theo Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (mục tiêu đến năm 2025 đạt 45%) nhưng chưa đạt tiến độ, mục tiêu theo kế hoạch của tỉnh Hải Dương (mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu đạt 55%).

Để tăng tỷ lệ người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó có thống nhất phương thức thống kê số người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

img_1906.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo tại cuộc họp

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp rà soát, thống kê các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội hoặc còn sót người lao động chưa tham gia.

Với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chưa tham gia bảo hiểm xã hội cần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và yêu cầu tham gia theo quy định. Đơn vị nào cố ý không tham gia bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp với cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định. Trong quá trình triển khai, nếu Chủ tịch UBND cấp huyện nào không vào cuộc, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

img_1916.jpg
Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, thống kê tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác… thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thuộc lĩnh vực của mỗi ngành, đồng thời yêu cầu tham gia theo quy định.

Về việc thành lập doanh nghiệp, giải thể, dừng hoạt động doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin để thống nhất quản lý. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh do UBND huyện cấp phép thành lập và hoạt động để tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp Bảo hiểm Xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động trước khi xử lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội đến mức phải truy cứu. Nếu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nào cố tình chây ì thì xử lý theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp là có trách nhiệm của ngành bảo hiểm xã hội. Đồng chí yêu cầu Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ động phối hợp các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan thực hiện các giải pháp để tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động; giải quyết kịp thời chế độ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu 1 tháng/lần, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện. Trong báo cáo nêu rõ những địa phương, sở, ngành nào chưa thực sự vào cuộc.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo quyết liệt để tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội
    ss