UBND cấp xã được sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực

25/03/2019 09:12

UBND tỉnh vừa ban hành quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 9.6.2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý CSDL công chứng tỉnh.

So với quy định cũ, quy định mới mở rộng phạm vi điều chỉnh việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDL chứng thực. Đồng thời mở rộng đối tượng được cấp tài khoản quản lý, sử dụng CSDL là phòng tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã.

Quy định mới gồm 3 chương, 14 điều quy định việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin từ CSDL công chứng, chứng thực, có hiệu lực từ ngày 1.4.2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    UBND cấp xã được sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực
    ss