Tư vấn

Vợ chồng thỏa thuận chia tài sản có cần công chứng?

ST 14/09/2023 16:30

Hỏi: Vợ chồng tôi thỏa thuận chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Việc thỏa thuận này có cần công chứng, chứng thực?

Hồng Quân (Ninh Giang)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật, trường hợp hai vợ chồng đã kết hôn mà muốn phân chia tài sản thì có thể thực hiện bằng nhiều hình thức. Cụ thể như văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, văn bản xác nhận là tài sản riêng của vợ hoặc chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Do tài sản có nhiều loại, hình thức sở hữu khác nhau nên các văn bản thỏa thuận phân chia hoặc xác nhận tài sản riêng của mỗi bên cần tuân thủ về hình thức như được công chứng, chứng thực và tuân theo trình tự thủ tục đăng ký quyền sở hữu (như sang tên, ký hợp đồng tặng cho đối với bất động sản, cổ phần, cổ phiếu...).

Điều kiện tiên quyết là việc phân chia tài sản này không nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ về tài sản của mỗi bên hoặc nghĩa vụ chung của hai bên trong thời kỳ hôn nhân.

Ngoài ra, trong một số trường hợp cụ thể phải được sự đồng ý của bên thứ 3. Chẳng hạn, phân chia tài sản là tài sản chung đang thế chấp với bên thứ 3 thì khi phân chia lại quyền, nghĩa vụ cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp hoặc bản án, quyết định của tòa án có thẩm quyền.

ST
(0) Bình luận
Vợ chồng thỏa thuận chia tài sản có cần công chứng?