Công nghiệp

Tứ Kỳ chọn lập quy hoạch khu công nghiệp Hưng Đạo là nhiệm vụ đột phá năm nay

NGUYỄN THẢO 18/02/2024 14:50

Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ (Hải Dương) đã thống nhất lựa chọn 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2024. Trong đó, có nhiệm vụ hoàn thành lập quy hoạch phân khu công nghiệp Hưng Đạo, tỷ lệ 1/2000.

img_0633.jpeg
Vị trí đề xuất quy hoạch phân khu công nghiệp Hưng Đạo (Tứ Kỳ)

Huyện Tứ Kỳ hiện đã hoàn thành xong việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu công nghiệp Hưng Đạo là Công ty CP Phát triển công trình và hạ tầng kỹ thuật SBI (Hà Nội); lấy ý kiến cộng đồng dân cư và trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch. Dự kiến diện tích lập quy hoạch khu công nghiệp Hưng Đạo rộng 200 ha, thuộc địa phận các xã Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Tái Sơn và Tân Kỳ; thu hút 10.000 lao động.

Nhiệm vụ đột phá thứ 2 của huyện trong năm nay là thực hiện hiệu quả 17 mô hình điểm trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn.

Năm 2023, huyện Tứ Kỳ lựa chọn 2 công việc đột phá: Có từ 3-5 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được công nhận, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ thêm 50-100 ha; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030”. 1 nhiệm vụ đột phá đã cơ bản hoàn thành, 1 nhiệm vụ vượt mục tiêu đề ra.

NGUYỄN THẢO
(0) Bình luận
Tứ Kỳ chọn lập quy hoạch khu công nghiệp Hưng Đạo là nhiệm vụ đột phá năm nay