TP Hải Dương: Chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo

24/10/2018 08:10

Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thành phố đang tích cực vận động các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt việc kê khai và cung cấp hồ sơ liên quan.

Đến ngày 23.10, TP Hải Dương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho 48 trong tổng số 61 cơ sở tôn giáo trên địa bàn, đạt gần 80%, chậm hơn khoảng 2 tháng so với yêu cầu của tỉnh. Nguyên nhân do trong quá trình đo đạc, các cơ quan chuyên môn gặp khó khăn trong xác định nguồn gốc đất; một số nơi còn thiếu hồ sơ pháp lý; một số thửa khó xác định mốc giới với chủ hộ liền kề…

Theo đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thành phố đang tích cực vận động các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt việc kê khai và cung cấp hồ sơ liên quan đến thửa đất cần cấp giấy chứng nhận... 

LAN ANH

(0) Bình luận
TP Hải Dương: Chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo
ss